Ku czci dr Alfonsa Sikory.

Ku czci dr Alfonsa Sikory. grafika
Ku czci dr Alfonsa Sikory. grafika
Ku czci dr Alfonsa Sikory. grafika
Ku czci dr Alfonsa Sikory. grafika
Ku czci dr Alfonsa Sikory. grafika

W piątek 26.10.2012 przy budynku Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 59 odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej dr Alfonsowi Sikorze.


Dr Sikora był twórcą i wieloletnim działaczem Ligi Ochrony Przyrody na Pomorzu, leśnikiem, znawcą i miłośnikiem przyrody ojczystej, autorem licznych publikacji i felietonów. Wśród najbardziej znanych książek należy wymienić „Osobliwości i zabytki przyrody woj. pomorskiego”. Współpracował, między innymi z Dziennikiem Bałtyckim i Radiem Gdańsk. W latach 1952 – 1982 był Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i jednym z inicjatorów powołania Słowińskiego Parku Narodowego. Wykształcił wiele pokoleń miłośników przyrody. Mieliśmy zaszczyt kilkakrotnie gościć p. Alfonsa Sikorę w siedzibie Zarządu Parków Krajobrazowych w Gdańsku. Wspierał nas fachową wiedzą podczas organizowanych przez park kursów Straży Ochrony Przyrody oraz konkursów przyrodniczych.

Ze strony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w odsłonięciu tablicy pamiątkowej uczestniczył kol. Dariusz Podbereski.


Dr Alfons Sikora zmarł w dniu 24.10.2010 w wieku 93 lat.