Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

 

Już od 7-miu lat pracownicy Parku prowadzą czynną ochronę płazów, w ramach której ustawiane są specjalne płotki zabezpieczające przed wtargnięciem płazów na drogi i parkingi na obszarze osiedla Sokółka I i Fort Forest w Gdyni - Chwarznie oraz w rejonie miejscowości Wyspowo.

Na obszarze osiedla Sokółka I w Gdyni ustawiono około 90 – metrowy płotek wyłapujący płazy wychodzące na teren osiedla z sąsiadującego od strony wschodniej lasu. Płotek wyłapuje płazy w rozmieszczone wzdłuż niego wiaderka i tym samym musi być codziennie kontrolowany, a płazy przenoszone do miejsc rozrodu na osiedlu. Prowadzona jest również stopniowa wymiana stałego, plastikowego płotka przymocowanego do ogrodzenia osiedla Fort Forest na płotek metalowy. Funkcją tego płotka jest zapobieganie dostawianiu się płazów na parking tego osiedla oraz ich naprowadzanie do znajdującego się w bezpośrednim w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego. W dwóch zbiornikach wodnych zlokalizowanych na terenie osiedla Sokółki I do godów przystępują przede wszystkim ropuchy szare i żaby trawne ... ale, w tym sezonie notujemy, liczniej niż w latach poprzednich, również żaby moczarowe.

W Wyspowie koło Nowego Dworu Wejherowskiego zlokalizowano przeszło 100 – metrowej długości płotek naprowadzający płazy do przepustu pod drogą gruntową Wyspowo – Nowy Dwór Wejherowski. W trakcie badań prowadzonych przez herpetologów na zlecenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego obszar ten zidentyfikowano jako miejsce o wyjątkowo dużej śmiertelności chronionych gatunków płazów i dlatego ochrona czynna płazów na tym terenie ma charakter priorytetowy. Stwierdzono tu gody ropuch szarych, żab trawnych i moczarowych oraz traszek zwyczajnych i grzebieniastych.

W tym roku do działań związanych z ochroną czynną płazów włączyli się również mieszkańcy Łężyc koło Rumi, miejscowości położonej wewnątrz północnego kompleksu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, którzy pod kierownictwem p. Joanny z Urzędu Gminy Wejherowo aktywnie przenoszą płazy, minimalizując ich śmiertelność na drodze przebiegającej przez Łężyce.

Realizacja tych działań (rozstawianie płotków oraz prowadzenie regularnych kontroli) możliwie jest dzięki zaangażowaniu, poświęcających swój prywatny czas, wolontariuszy. Dziękujemy bardzo!