Kontynuacja projektu ochrony płazów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

W sobotę 8 marca w północnym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego został ustawiony tymczasowy płotek, mający stanowić zabezpieczenie dla płazów w okresie ich masowej migracji do miejsc rozrodu. Płotek zamontowany został wzdłuż drogi przebiegającej przy północnym krańcu jeziora Wyspowo, na odcinku około 150 metrów. Ma on nakierowywać płazy do przepustu pod drogą i w ten sposób umożliwić im bezpieczne dotarcie do jeziora. W ubiegłych latach na tym odcinku drogi obserwowana była bardzo wysoka śmiertelność płazów. Mamy nadzieję, że obecnie zjawisko to zostanie znacząco ograniczone.

 

Trzeba podkreślić, że montaż płotka był możliwy dzięki pracy i zaangażowaniu zaprzyjaźnionych osób, którym los płazów nie jest obojętny. Szczególne podziękowania kierujemy do panów Pawła Janowskiego, Piotra Stanisławskiego z firmy SKY-RES oraz Witolda Giedroycia.

 

 

początek prac (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
najtrudniej było koło przepustu (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
w trakcie prac (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
estetyka też jest ważna (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
. no i stanął płotek (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika