Kontrola stanowiska maliny moroszki w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

fragment odsłonietej enklawy zbiorowiska wysokotorfowiskowego w borze bagiennym (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
malina moroszka na stanowisku (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
bagno zwyczajne (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
rosiczka długolistna (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

4 września pracownicy TPK przeprowadzili badania terenowe w leśnictwie Sopieszyno. W trakcie prac skontrolowano, między innymi, jedyne w parku stanowisko ściśle chronionego gatunki flory: maliny moroszki (Rubus chamaemorus). Stanowisko znajduje się w okolicach Nowego Dworu Wejherowskiego, w płacie około 100-letniego boru bagiennego (Vaccinio uliginosi-Pinetum) i zajmuje powierzchnię około 300 m2. Dokładnie określono zasięg stanowiska oraz liczebność osobników moroszki na powierzchni próbnej. Zarejestrowano również stanowiska rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia), długolistnej (D. anglica), przygiełki białej (Rhynchospora alba) oraz turzycy bagiennej (Carex limosa).