Kontrola stanowiska maliny moroszki w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

osobniki moroszki na powierzchni kontrolnej (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
bór bagienny ze stanowiskiem moroszki (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
otwarty fragment boru bagiennego w sąsiedztwie stanowiska moroszki (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

W połowie września pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego dokonali corocznej kontroli jedynego znanego na terenie Parku stanowiska maliny moroszki (Rubus chamaemorus). Roślina ta jest objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, zamieszczona jest także w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jako gatunek zagrożony wyginięciem.

Malina moroszka jest gatunkiem arktyczno-borealnym, w Polsce natomiast uznawana jest za relikt glacjalny. Na Pomorzu znanych jest zaledwie kilka stanowisk tego gatunku, w tym jedno w północnym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w dobrze zachowanym fragmencie boru bagiennego. Stanowisko to od 2012 roku poddawane jest corocznej kontroli. W trakcie kontroli pracownicy parku oszacowują liczbę osobników na stanowisku, oceniają ich stan zdrowotny i dokonują oglądu otoczenia w celu stwierdzenia ewentualnych zagrożeń. Dokonują także dokładnego policzenia osobników maliny moroszki na założonej w 2012 roku powierzchni próbnej, o wielkości 1x1 metr. W tym roku na powierzchni próbnej naliczono 50 okazów moroszki, w tym większość osobników młodych. Ogólnie na całym stanowisku stwierdzono kilkaset osobników.

Warto zaznaczyć, że malina moroszka w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym występuje jedynie w stanie płonnym – dotychczas nie zaobserwowano kwitnienia i owocowania. Prawdopodobnie nie pozwalają na to lokalne warunki klimatyczne.