Kontrola stanowisk pełnika europejskiego i wielosiłu błękitnego w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 14-06-2023
kwitnące na żółto pełniki europejskie (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
kwitnące na niebiesko wielosiły błękitne (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
kwitnące na niebiesko wielosiły błękitne (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika

 

Wielosił błękitny Polemonium caeruleum i pełnik europejski Trollius europaeus należą do szczególnie cennych gatunków roślin w obrębie flory Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obydwa gatunki objęte są ścisłą ochroną, a według listy ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego mają status narażonych w regionie. Wielosił błękitny zaliczany jest ponadto do reliktów glacjalnych.

Na terenie TPK obydwa wymienione gatunki występują na pojedynczych stanowiskach, położonych w zbiorowiskach wilgotnych łąk i ziołorośli w południowej części Parku. Stanowiska te są corocznie kontrolowane przez pracowników Parku. W trakcie kontroli sprawdzana jest liczba okazów, zwłaszcza kwitnących a także dokonuje się próby oceny kondycji i ewentualnych zagrożeń stanowisk.

Tegoroczne kontrole przeprowadzone zostały pod koniec maja i w pierwszej połowie czerwca. Na stanowisku pełnika europejskiego naliczono 22 kwitnące okazy; podobna liczba obserwowana była w roku ubiegłym. Z kolei w przypadku wielosiłu błękitnego znalezionych zostało 47 kwitnących okazów, podczas gdy rok temu było ich dwukrotnie mniej.

Od dwóch lat obydwa stanowiska poddawane są zabiegom czynnej ochrony, polegających na ręcznym koszeniu połączonym z usuwaniem skoszonej biomasy. W tym roku działania będą kontynuowane. Ma to na celu zapobieganie zarastaniu stanowisk przez wysokie byliny, zwłaszcza wiązówkę błotną Filipendula ulmaria. Mamy nadzieję, że podjęte działania ochronne przyczynią się do poprawy kondycji stanowisk cennych gatunków flory.