Kontrola budek lęgowych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

w czasie pracy (fot. Anna Moś) grafika
kol. Marcin sprawdza budkę (fot. Anna Moś) grafika
budka zasiedlona w sezonie lęgowym przez gągoła - ślady puchu w otworze wlotowym (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
warstwa puchu w budce gągoła (fot. Marcin Węsiora) grafika

W ostatnim kwartale 2021 roku przeprowadzono kontrolę zasiedlenia budek lęgowych dla ptaków, połączoną z ich czyszczeniem i niezbędnymi naprawami.

Analiza materiału gniazdowego, piór, odchodów, wypluwek pozwala na określenie gatunku (czasami tylko rodzaju) ptaków, które zasiedlały budkę w ostatnim sezonie lęgowym. W okresie zimowym budki mogą być również wykorzystywane przez ptaki jako miejsce nocowania.

Skontrolowano 35 budek w południowym i północnym obszarze TPK. W 18 budkach odbyły się lęgi, w tym w dwóch budkach do lęgów przystąpiły gągoły; w jedenastu gniazdowały sikory bogatki lub modraszki (rozróżnienie wyłącznie po samym materiale gniazdowym przynależności znalezionych w budce gniazd tych dwóch gatunków sikor bywa czasami bardzo trudne); w dwóch budkach do lęgu przystąpiły bogatki, w trzech budkach gniazdowały szpaki. Dwie budki były wykorzystywane przez ptaki jako miejsce nocowania.

Jedną z budek o dużym otworze wlotowym zasiedliła wiewiórka a w sześciu innych znaleziono stare gniazda owadów błonkoskrzydłych. Siedem budek pozostało nie wykorzystanych. Jedną budkę usunięto.

W pracach terenowych pomagał nam kol. Marcin z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej. Serdecznie dziękujemy.