Konkurs wiedzy "Osobliwości przyrody rezerwatów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego"

25 kwietnia odbył się konkurs wiedzy pod tytułem „Osobliwości przyrody rezerwatów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”. Temat konkursu był stosunkowo trudny i zawężony do konkretnych czterech obiektów objętych ochroną rezerwatową – rezerwatów: Cisowa, Pełcznica, Lewice i Gałęźna Góra.

 

Organizatorami konkursu była Samorządowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 w Sopocie im. Jana Matejki oraz Trójmiejski Park Krajobrazowy.

 

 

Konkurs skierowany był do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas gimnazjów i składał się z części pisemnej oraz odpowiedzi ustnej połączonej z rozpoznawaniem gatunków flory i fauny spotykanych w wyżej wymienionych rezerwatach.

 

 

Na konkurs zgłosiło się 15 uczniów z siedmiu placówek edukacyjnych Trójmiasta.

 

 

Nagrody ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

 

Laureatami zostali:

 

 

I miejsce - Jakub Dybcio - Szkoła Podstawowa nr 8 w Sopocie

 

II miejsce - Maciej Ambrozewicz - Szkoła Podstawowa nr 81, Gdańsk

III miejsce - Kinga Susmarska - Szkoła Podstawowa nr 9, Sopot

Wyróżnienia otrzymali:

Stanisław Kołodziejski - Szkoła Podstawowa nr 9, Sopot

Jan Szyłejko - Szkoła Podstawowa nr 77, Gdańsk

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali również drobne nagrody za trud i czas włożony w przygotowanie się do konkursu.

 

 

Laureatom, uczestnikom i opiekunom serdecznie gratulujemy !!!