Konkurs „Trójmiejskie ścieżki przyrodnicze" rozstrzygnięty!

przygotowania do konkursu (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
testy na ławki (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
praca (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
posiedzenie komisji konkursowej (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
ogłoszenie wyników (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

22 kwietnia odbył się finał konkursu wiedzy pod tytułem „Trójmiejskie ścieżki przyrodnicze (Dolina Samborowo, Lasy Chylońskie, Sopocka ścieżka turystyczno – przyrodnicza)".

Był to kolejny konkurs zorganizowany dzięki współpracy Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Pracownik Parku zaangażowany był w merytoryczne przygotowanie pytań i zadań oraz przewodniczył pracy jury konkursowego.

Celami konkursu było przybliżenie uczniom szkół podstawowych i I klas gimnazjów Trójmiasta walorów przyrodniczych i kulturowych wybranych ścieżek, rozwijanie umiejętności rozpoznawania różnych gatunków roślin i zwierząt występujących na obszarach, na których utworzono ścieżki przyrodnicze, popularyzacja interesujących tras turystycznych, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody oraz zaznajomienie uczestników konkursu z ekologicznymi skutkami różnych form działalności człowieka.

Temat konkursu był bardzo trudny i wymagał od uczestników dokładnego zapoznania się z podaną wcześniej literaturą i odbyciem wizyt na „konkursowych” ścieżkach przyrodniczych.

Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego, podczas którego uczestnicy rozwiązywali test oraz ustnego, połączonego ze sprawdzeniem umiejętności rozpoznawania gatunków roślin spotykanych na trasach ścieżek przyrodniczych.

Przyznano trzy nagrody główne oraz pięć wyróżnień.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!