Konkurs "Poznajemy Ojcowiznę"

Data: 28-02-2011
najlepsze prace grafika
jury w trakcie pracy grafika

Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jest organizatorem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.

Etap wojewódzki XVIII edycji konkursu odbył się w siedzibie Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Jerzego Przybylskiego (zasiadali w niej także przedstawiciele Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, przewodników turystycznych, Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego) oceniała 26 nadesłanych prac.

Oprócz starannie i pomysłowo przygotowanych prac w tradycyjnej formie znaczną cześć stanowiły prezentacje multimedialne.

Wśród nagrodzonych znaleźli się między innymi: Dominik Kruszyński i Krystian Lipiński za pracę „Kolibki. Miejsce gdzie przeszłość spotkała się z teraźniejszością” oraz Alicja i Aleksandra Bieleckie za pracę „Legenda w głazie zamknięta”.

Za najlepsze prace multimedialne uznano „Kaszëbską Malënę / Kaszubską truskawkę” Karoliny Formela i „Kaszuby dla Europy” Damroki Klimowicz.

Wyróżniono między innymi pracę „Dolina Strzyży jako szlak przyrodniczo-turystyczny” autorstwa Mateusza Bańki.

Fundatorem nagród za najlepsze prace o tematyce przyrodniczo-kulturowej był Trójmiejskim Park Krajobrazowy.

Nagrodzone prace zakwalifikowane zostały do finału centralnego konkursu w Warszawie.