Konkurs fotograficzny "Krajobrazy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego" rozstrzygnięty

miejsce I - Mateusz Ściborski grafika
miejsce II - Ewa Kosecka - Judin grafika
miejsce III - Jolanta Dybizbańska - Kukuryk  grafika
wyróżnienie - Wiktor Jesionek grafika

W siedzibie TPK rozstrzygnięto tradycyjny, coroczny konkurs fotograficzny. Ponieważ mijający rok ogłoszony został Rokiem Krajobrazów Pomorza, tematem przewodnim konkursu były krajobrazy naszego Parku. Przy okazji tegorocznej edycji imprezy udało się pobić dotychczasowy rekord ilości prac, nadesłano ich blisko 150. Konkurs dotyczył wyłącznie zdjęć wykonanych w TPK i jury musiało z żalem odrzucić część prac wykonanych poza jego granicami. Wśród ocenianych zdjęć dominowały tematy związane z lasem w klimacie jesiennym i zimowym.


Charakterystyczna jest już tradycyjnie duża rozpiętość wiekowa uczestników – od uczniów szkoły podstawowej po słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.


Jury konkursu postanowiło przyznać następujące nagrody:

1. Mateusz Ściborski (lornetka)

2. Ewa Kosecka - Judin (wydawnictwo albumowe)

3. Jolanta Dybizbańska – Kukuryk (wydawnictwo albumowe)


Wyróżnienie (wydawnictwo albumowe) otrzymał Wiktor Jesionek


Nagrodzone prace zostaną opublikowane w kolejnym numerze kwartalnika „Gawron”.


W przyszłym roku następna edycja konkursu z cyklu „Trójmiejski Park Krajobrazowy w obiektywie”, poświęcona jeziorom TPK. Miłośników fotografii już teraz zachęcamy do dokumentowania piękna i uroku parkowych jezior.