Kolejny użytek ekologiczny na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Pod koniec marca został utworzony kolejny użytek ekologiczny na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 21 marca Rada Gminy Wejherowo podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąka nad Zagórską Strugą” o obszarze 1 hektara.


W 2010 roku ornitolog zatrudniony w TPK wraz z botanikiem kol. Sebastianem Nowakowskim przeprowadzili inwentaryzację flory i fauny planowanego użytku. Na jego obszarze stwierdzono 102 gatunki flory, w tym, między innymi: ściśle chronionego stoplamka szerokolistnego (Dactylorhiza majalis) oraz pozostającego pod ochroną częściową bobrka trójlistkowego (Menyanthes trifoliata).


W nurcie Zagórskiej Strugi zanotowano występowanie ściśle chronionego minoga strumieniowego (Lampetra planeri). Obszar planowanego użytku wykorzystywany jest jako miejsce żerowania gatunków ptaków gniazdujących w bezpośrednim sąsiedztwie. Stwierdzono tu żerowanie takich, pozostających pod ochroną ścisłą gatunków, jak: zniczek (Regulus ignicapilla), kapturka (Sylvia atricapilla) oraz szpak (Sturnus vulgaris).


Obecnie na obszarze Parku i jego otuliny utworzono już 19 użytków ekologicznych.