Kolejny sezon czynnej ochrony płazów w Wyspowie rozpoczęty

Data: 11-03-2024

 

Na początku marca, podobnie jak w latach ubiegłych, w północnej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Wyspowo postawiony został tymczasowy płotek naprowadzający dla płazów, wzdłuż drogi gruntowej (ul. Cystersów), na północ od jeziora Wyspowo. Płotek o długości około 120 metrów ma na celu powstrzymanie płazów przed wchodzeniem na drogę i nakierowanie ich do przepustu pod drogą, którym będą mogły bezpiecznie dotrzeć do miejsca rozrodu. Jest to kontynuacja czynnej ochrony płazów, prowadzonej przez TPK w tym miejscu już od ponad 10 lat.  

Dodatkowe płotki postawione zostały także wokół pobliskich zimowisk dla płazów, wykonanych na zlecenie TPK w 2022 roku. Regularne kontrole pozwolą na sprawdzenie, czy obiekty faktycznie były wykorzystane przez płazy jako schronienie zimowe.

Przy okazji stawiania płotka zaobserwowano już pierwsze aktywne płazy: dwie żaby trawne i ropuchę szarą. Zostały one bezpiecznie przeniesione do miejsca rozrodu.

Przy rozstawianiu płotka i późniejszych jego kontrolach tradycyjnie możemy liczyć na pomoc pracowników Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku a także kolegi Waldka Hinca z Nadleśnictwa Gdańsk, za którą serdecznie dziękujemy.