Kolejny numer Gawrona

Kolejny numer Gawrona grafika

Ukazał sie właśnie kolejny numer "Gawrona" - kwartalnika Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Od drugiego tegorocznego numeru pismo wydawane jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

W trzecim numerze Gawrona zainteresowany Czytelnik znajdzie kilka artykułów poświęconych florze naszego regionu.Na początek obszerny artykuł dotyczący jednego z ciekawszych zbiorowisk roślinnych – nadmorskiemu borowi bażynowemu, będącym pierwszym stadium rozwoju lasu na obszarze wydm nadmorskich. Należy jednocześnie podkreślić, że jest to siedlisko chronione w ramach sieci NATURA 2000.

Piszemy również o tak zwanych chwastach segetalnych. Jest to szereg gatunków flory związanych z uprawami człowieka, które, w wyniku zmian w naszym rolnictwie, stają się gatunkami coraz rzadszymi a nawet narażonymi na wyginięcie – warto je poznać.

Przeszło 90% obszaru Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego pokryte jest lasami. Jednym z głównych gatunków lasotwórczych na terenie Parku jest buk pospolity – więcej wiadomości o tym ze wszech miar interesującym przedstawicielu naszej dendroflory Czytelnik znajdzie w artykule koleżanki Agnieszki z TPK.

Rzeka Słupia to „kręgosłup” Parku Krajobrazowego Doliny Słupi i obszar występowania ciekawej grupy roślin – włosienniczników. O ich ochronie i reintrodukcji szeroko piszą pracownicy Parku.

Nie brakuje również ciekawostek faunistycznych – swoje przeżycia ze spotkanie z morświnem opisuje koleżanka z Błękitnego Patrolu WWF, zaś ptaki Wyspy Niedźwiedziej są bohaterami opowieści z wyprawy naukowej na tę, podlegającej ścisłej ochronie arktyczną wyspę.

GAWRON DO POBRANIA

ZAPRASZAMY DO LEKTURY !!!