Kolejne stwierdzenie włochatki (Aegolius funereus) na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

W czasie inwentaryzacji ptaków prowadzonej w leśnictwie Przetoczyno i Kamień na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie rzadko spotykanego w parku gatunku sowy – włochatki.

W nocy z 2 na 3 marca prowadzono wyszukiwanie stanowisk (terytoriów) różnych gatunków sów z zastosowaniem metody stymulacji głosowej samców. Mimo znakomitych warunków pogodowych (które wybitnie wpływają na aktywność głosową sów) nie zarejestrowano żadnych odzywających się ptaków.

Tym większe było zaskoczenie, gdy 3 marca w czasie dziennej kontroli starych drzewostanów zanotowano odzywającego się samca włochatki. Osobnik ten był aktywny głosowo przez cały dzień, odzywając się intensywnie charakterystycznym dla gatunku głosem godowym. Tak duża aktywność głosowa tego typowo nocnego gatunku sowy jest stosunkowo rzadko rejestrowana – fundamentalne dzieło H. Mikkoli „Sowy Europy”, omawiające biologię i ekologię sów, podaję pojedyncze tego typu obserwacje.

Może być to osobnik, który właśnie powrócił na tereny lęgowe, zajął terytorium i zaczął wabić samicę. Możliwe, że jest to ptak w trakcie wędrówki na położone dalej na północ i wschód lęgowiska – takie osobniki mogą również odzywać się głosem godowym, ale czynią to przeważnie w godzinach nocnych. Czy osobnik ten przystąpi do rozrodu na obszarze, gdzie został stwierdzony? – wiarygodną odpowiedź na to pytanie mogą dać wyłącznie dalsze kontrole terenowe.

W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym stwierdzono do tej pory stosunkowo niewiele stanowisk tej sowy. W 1997 roku kol. Arek Sikora zanotował 3 stanowiska w północnym kompleksie TPK, w kolejnych latach pojedyncze odzywające się samce zarejestrowane zostały zarówno na stanowiskach z lat 1997, jak i w dwóch nowych lokalizacjach.