Kolejne obrączkowanie ptaków w ramach Akcji Karmnik

Data: 28-12-2017

 

Kolejne obrączkowanie ptaków w ramach Akcji Karmnik 2017/2018, które zostało zorganizowane przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku wraz z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym przy współpracy z Trójmiejską Grupą OTOP odbyło się 28 grudnia przy siedzibie CIEE i TPK  w Gdańsku, przy ulicy Polanki 51.

Mimo okresu świątecznego zainteresowanie imprezą było spore - pojawiło się kilkadziesiąt osób, w tym wielu młodych ptakolubów.

Mimo kiepskiej pogody łapały się licznie bogatki i modraszki, w tym wiele ptaków z obrączkami założonymi na innych punktach obrączkowania (prowadzonych w ramach Akcji Karmnik w kilku miejscach w Gdańsku) lub w poprzednich latach prowadzenia odłowów przy siedzibie TPK i CIEE. W sieciach pojawiły się również wróble, których stadko regularnie przebywa w ogrodzie TPK.

Ptaki obrączkował kol. Marcin Węsiora – pracownik Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku oraz członek Trójmiejskiej Grupy OTOP. Marcin również w bardzo ciekawy sposób przedstawił osobom przybyłym na spotkanie cel, sposoby i zasady obrączkowania ptaków. Poruszył również zagadnienia związane z prawidłowym dokarmianiem ptaków w okresie zimowym.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Akcji Karmnik odłowy będą prowadzone co około 2 – 3 tygodnie do końca lutego 2018 roku.

ZAPRASZAMY !!!

 

nie zabrakło młodych ptakolubów (fot. Dariusz Ożarowski)
przy pracy (fot. Dariusz Ożarowski)
Marcin tłumaczy (fot. Dariusz Ożarowski)
Marcin obrączkuje (fot. Dariusz Ożarowski)