Kolejne ciekawe ptasie obserwacje nad Potokiem Cedron

Data: 03-01-2019
Cedron przy Kaplicy nad Cedronem w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
Cedron w sąsiedztwie Pałacu Przebendowskich w Wejherowie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
samica pliszki górskiej na zabagnieniach w korycie Cedronu (fot. Krystyna Szymankiewicz) grafika
pluszcz żerujący w korycie Cedronu (fot. Tadeusz Mudlaff) grafika

 

Potok Cedron to niewielki ciek w północnym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – jego zlewnia to zaledwie około 16 km2. W okresie zimowym dolny odcinek potoku charakteryzuje się bardzo ciekawą awifauną.

Pisaliśmy niedawno o obserwacjach pluszcza na tym odcinku Cedronu – jak potwierdzają członkowie Trójmiejskiej Grupy OTOP jeden osobnik tego gatunku wciąż przebywa na potoku w granicach Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie. Sporadycznie przemieszcza się w górę potoku i żeby go zobaczyć, trzeba powędrować wzdłuż koryta (czerwonym szlakiem PTTK) w stronę miejskich ujęć wody na obszarze tak zwanego osiedla Zamek (zwanego również Cegielnią). W tej częsci doliny Cedronu zaobserwowano również polującego zimorodka i czaplę siwą.

W ostatnich dniach minionego roku w granicach Parku Miejskiego obserwowano też zimującą samicę pliszki górskiej. Zimowanie tego gatunku na obszarze Parku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie jest notowane stosunkowo rzadko – w ostatnich latach pojedyncze zimujące osobniki rejestrowano na Potoku Oliwskim oraz na Zagórskiej Strudze. Znacznie częściej gatunek ten możemy obserwować w okresie lęgowym, gdyż na obszarze TPK występuje stabilna populacja lęgowa, której liczebność w latach 2016-2017 oszacowano na 17-18 par lęgowych.