Kolejne budki lęgowe w Lasach Oliwskich

27 sierpnia w Lasach Komunalnych w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego rozwieszono kolejne budki lęgowe dla drobnych ptaków wróblowych. Były to budki typu A1 – przeznaczone głównie dla sikor, pleszki i muchołówki żałobnej oraz typu B (o nieco większym otworze wlotowym) – z których poza sikorami i pleszką mogą również skorzystać kowalik, krętogłów czy dzięciołek.


Budki zostały wyposażone w specjalny pierścień osadzony na otworze wlotowym, który uniemożliwia penetrację budki przez drapieżniki – głównie kuny leśne.


Przy okazji skontrolowano cztery budki lęgowe wywieszone w lutym bieżącego roku. W budce typu A1 stwierdzono odbycie lęgu przez bogatkę zaś jedna z budek typu C służyła w ostatnich miesiącach puszczykowi jako dzienne schronienie – zebrano w niej sporą ilość wypluwek tego gatunku. Wypluwki zostaną przekazane do analizy kolegom z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego w celu zbadania ich składu i tym samym określeniu, jakie gatunki gryzoni występują w łowisku puszczyka. Na załączonym zdjęciu w wypluwce widać wyraźnie kości jakiegoś drobnego gryzonia. Analiza sowich wypluwek to jedna z metod poznawania różnorodności gatunkowej drobnych ssaków na danym obszarze.