Jak ochronić wartości przyrodnicze jezior lobeliowych?

dyskusja w terenie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
jezioro Pałsznik - przykład jeziora lobeliowego (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
zasłuchanie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
torfowisko na jeziorze Pałsznik (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
jezioro Krypko w rezerwacie "Pełcznica" (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

11 maja odbyło się spotkanie terenowe w rezerwacie przyrody „Pełcznica” w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, będące kolejnym spotkaniem, zorganizowanym w ramach projektu „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania”. Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu Gdańskiego i Pracownią Przyrodniczą Pro Natura Pro Homini.

W sesji wzięli udział przedstawiciele administracji samorządowej, Nadleśnictwa Gdańsk, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz osoby zaangażowane w realizację projektu.

W czasie spotkania poruszony został między innymi problem braku akceptacji społecznej działań związanych z ochroną przyrody. Uczestnikom spotkania przybliżono również szczegóły planowanych działań ochronnych na obszarze rezerwatu. Wizja terenowa była okazją do merytorycznej dyskusji dotyczącej zagadnień ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych oraz zasad ich finansowania.