Inwentaryzacja ptaków w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 11-07-2019
samiec dzięcioła czarnego (fot. Krystyna Szymankiewicz) grafika
samiec pliszki górskiej (fot. Dariusz Tarnawski) grafika
gniazdo jastrzębia (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
fragment jednej z powierzchni objętej inwentaryzacją Dariusz Ożarowski) grafika

 

Na początku lipca br. zakończono, prowadzoną przez ornitologa pracującego w Parku, inwentaryzację lęgowych gatunków ptaków na czterech losowo wybranych kwadratach o powierzchni 1 km2 na obszarze TPK. Prace te wykonano w ramach zakrojonych na dużą skalę prac inwentaryzacyjnych (53 losowo wybrane kwadraty), których celem jest zebranie faunistycznych danych do przygotowywanego planu ochrony TPK.

Na badanych przez pracownika Parku kwadratach wykonano 18 kontroli, w tym również kontrole wieczorno-nocne, zaplanowane pod kątem wykrywania stanowisk sów. W trakcie prac terenowych zarejestrowano 47 lęgowych gatunków ptaków. Do najciekawszych stwierdzeń należy zaliczyć: gniazdowanie siniaka (na 2 kwadratach), dzięcioła czarnego (na 3 kwadratach), dzięcioła zielonego (na 1 kwadracie), pliszki górskiej (na 2 kwadratach), muchołówki małej (na 3 kwadratach) oraz muchołówki szarej (na 1 kwadracie). Na dwóch, położonych w bliskim sąsiedztwie powierzchniach, zanotowano obecność jastrzębia i zlokalizowano dwa jego gniazda. Na jednym kwadracie stwierdzono terytorium puszczyków.

W trakcie kontroli terenowych pobrano namiary GPS stwierdzeń najciekawszych gatunków oraz oznakowano w terenie ich stanowiska (drzewa z dziuplami lub gniazdami) do pozostawienia w trakcie ewentualnych prac rębnych. Wszystkie dane zostały przekazane wykonawcom planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.