Inwentaryzacja populacji lęgowej pliszki górskiej w południowym kompleksie TPK

Data: 01-08-2019
fot. Krystyna Szymankiewicz (TG OTOP) grafika
fot. Andrzej Szuksztul (TG OTOP) grafika
fot. Dariusz Tarnawski (TG OTOP) grafika
fot. Teresa Kutzman (TG OTOP) grafika

 

Zakończono kolejną inwentaryzację pliszek górskich (Motacilla cinerea) gniazdujących w południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (tzw. Lasy Oliwskie). Jej przeprowadzenie było możliwe dzięki wsparciu i zaangażowaniu członków i sympatyków Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Pliszka górska należy do gatunków zamieszkujących wartkie potoki górskie. Gniazduje również nad potokami nizinnymi o charakterze górskim, to znaczy ciekami o dużym spadku wód oraz stopniu ich natlenienia. Gniazda zakłada zarówno w szczelinach skalnych (populacje górskie i podgórskie), jak i we wnękach budynków imitujących ich naturalne miejsca lęgowe; ich gniazdowanie związane jest często z zabudową hydrotechniczną oraz drogową przecinającą potoki i rzeki (mosty). Zdarza się również, że gniazdo tego gatunku znajduje się w znacznej odległości od najbliższego strumienia.

Poprzednia inwentaryzacja pliszek górskich na obszarze Lasów Oliwskich miała miejsce w 2016 roku. W trakcie tegorocznych prac inwentaryzacyjnych zastosowano identyczną metodykę (jak w 2016 r.) oraz skontrolowano, podobnie jak poprzednio, dziesięć potoków (wraz z dopływami) położonych w granicach południowego kompleksu Parku i jego sąsiedztwa.

W trakcie prac terenowych zanotowano 12-13 par pliszek górskich: 8-9 par gniazdowało w granicach południowego kompleksu Parku, 4 pary w bezpośrednim sąsiedztwie granicy Parku. Podczas opracowywania wyników prac terenowych uwzględniono wyłącznie stwierdzenia pliszek w kategoriach lęgowości: gniazdowanie prawdopodobne lub pewne (według  Wilk T. 2016. Kryteria lęgowości ptaków - materiały pomocnicze. OTOP, Marki).

Najwięcej terytoriów stwierdzono wzdłuż Potoku Oliwskiego (aż 5), dwa terytoria zarejestrowano na obszarze Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku, 1-2 terytoriów na Swelini. Nie zanotowano gniazdowania pliszek górskich na potokach: Jasień (dopływ Strzyży), Zajączkowskim, bezimiennym (przy Szpitalu Dziecięcym „Polanki”), Karlikowskim oraz Źródle Marii (w granicach południowego kompleksu TPK).

Podczas inwentaryzacji w 2016 roku zanotowano łącznie 12 par pliszek górskich, w tym 7  w granicach Parku, a więc liczebność populacji tego gatunku w Lasach Oliwskich wydaje się stabilna. Warto również wspomnieć, że w ramach ochrony czynnej tego gatunku pracownicy Parku wywiesili specjalne budki lęgowe dla pliszek, które są chętnie przez nie wykorzystywane.