Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

 

Zakończono kolejną inwentaryzację pliszek górskich (Motacilla cinerea) gniazdujących w południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (tzw. Lasy Oliwskie). Jej przeprowadzenie było możliwe dzięki wsparciu i zaangażowaniu członków i sympatyków Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Pliszka górska należy do gatunków zamieszkujących wartkie potoki górskie. Gniazduje również nad potokami nizinnymi o charakterze górskim, to znaczy ciekami o dużym spadku wód oraz stopniu ich natlenienia. Gniazda zakłada zarówno w szczelinach skalnych (populacje górskie i podgórskie), jak i we wnękach budynków imitujących ich naturalne miejsca lęgowe; ich gniazdowanie związane jest często z zabudową hydrotechniczną oraz drogową przecinającą potoki i rzeki (mosty). Zdarza się również, że gniazdo tego gatunku znajduje się w znacznej odległości od najbliższego strumienia.

Poprzednia inwentaryzacja pliszek górskich na obszarze Lasów Oliwskich miała miejsce w 2016 roku. W trakcie tegorocznych prac inwentaryzacyjnych zastosowano identyczną metodykę (jak w 2016 r.) oraz skontrolowano, podobnie jak poprzednio, dziesięć potoków (wraz z dopływami) położonych w granicach południowego kompleksu Parku i jego sąsiedztwa.

W trakcie prac terenowych zanotowano 12-13 par pliszek górskich: 8-9 par gniazdowało w granicach południowego kompleksu Parku, 4 pary w bezpośrednim sąsiedztwie granicy Parku. Podczas opracowywania wyników prac terenowych uwzględniono wyłącznie stwierdzenia pliszek w kategoriach lęgowości: gniazdowanie prawdopodobne lub pewne (według  Wilk T. 2016. Kryteria lęgowości ptaków - materiały pomocnicze. OTOP, Marki).

Najwięcej terytoriów stwierdzono wzdłuż Potoku Oliwskiego (aż 5), dwa terytoria zarejestrowano na obszarze Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku, 1-2 terytoriów na Swelini. Nie zanotowano gniazdowania pliszek górskich na potokach: Jasień (dopływ Strzyży), Zajączkowskim, bezimiennym (przy Szpitalu Dziecięcym „Polanki”), Karlikowskim oraz Źródle Marii (w granicach południowego kompleksu TPK).

Podczas inwentaryzacji w 2016 roku zanotowano łącznie 12 par pliszek górskich, w tym 7  w granicach Parku, a więc liczebność populacji tego gatunku w Lasach Oliwskich wydaje się stabilna. Warto również wspomnieć, że w ramach ochrony czynnej tego gatunku pracownicy Parku wywiesili specjalne budki lęgowe dla pliszek, które są chętnie przez nie wykorzystywane.