Inwentaryzacja populacji lęgowej pliszki górskiej (Motacilla cinerea) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowego oraz jego sąsiedztwie

 samiec pliszki górskiej złapany i zaobrączkowany na obozie Akcji Bałtyckiej na Półwyspie Helskim grafika

Pliszka górska należy do gatunków zamieszkujących wartkie potoki górskie oraz nizinne potoki o charakterze górskim. Gniazdo zakłada zarówno w szczelinach skalnych jak i we wnękach budynków imitujących naturalne miejsca lęgowe, obrywach nad rzekami oraz pod mostami. Zdarza się czasami, że gniazdo tego gatunku znajduje się w znacznej odległości od najbliższego strumienia, rzeki.

W maju i czerwcu 2010 roku udało się przeprowadzić rozpoznanie liczebności pliszki górskiej w południowym kompleksie TPK, czyli tak zwanych Lasach Oliwskich. Zrealizowanie takiego zadania było możliwe wyłącznie dzięki pomocy osób związanych z Gdańską Grupą Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które pracowały pod kierownictwem pracownika TPK, ornitologa – Dariusza Ożarowskiego. W tym miejscu pragniemy podziękować koleżance Dorocie Kozakiewicz oraz koledze Kubie Marciniak za pomoc i czas poświęcony na terenowe kontrole.

Obserwacjami objęto wszystkie potoki przepływające przez południowy kompleks TPK to znaczy: Strzyżę, bezimienny potok w granicach Szpitala Dziecięcego „Polanki” (poza granicami TPK), Potok Oliwski (wraz z odcinkiem do Oliwskiego Młyna przy ulicy Spacerowej – poza granicami TPK), potok Czysta Woda (w Dolinie Marnych Mostów), Potok Prochowy, Rynarzewski Potok i jego bezimienne dopływy w Dolinie Leśnego Młyna (w granicach ogrodu zoologicznego, częściowo poza granicami TPK), Świemirowski Potok (wraz z odcinkiem w sąsiedztwie TPK), Swelinię oraz potok Źródło Marii (w granicach TPK).

Na inwentaryzowanym obszarze stwierdzono 7 terytoriów tego gatunku: 3 pary zajęły terytoria na Potoku Oliwskim, 1 para na Potoku Prochowym, 2 pary na Potoku Rynarzewskim i jego dopływie na obszarze ogrodu zoologicznego oraz 1 para na bezimiennym potoku na obszarze Szpitala Dziecięcego „Polanki”.

W planach jest przeprowadzenie inwentaryzacji pliszki górskiej w kompleksie północnym TPK. Jest to obszar znacznie większy i również bogaty w potoki o charakterze górsko – podgórskim. Z tego względu inwentaryzacja wymaga zaangażowania większej grupy osób, jednakże warto poświęcić czas i siły, aby zdobyć kompleksową wiedzę dotyczącą występowania tego gatunku na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego sąsiedztwa. Wiedza ta może być niezbędna w przyszłości w prowadzeniu czynnej ochrony stanowisk tego gatunku pliszki.