Inwentaryzacja pluszczy zimujących w TPK w sezonie 2019/2020

 

W sezonie zimowym 2019/2020 członkowie i sympatycy Trójmiejskiej Grupy Lokalnej OTOP we współpracy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym przeprowadzili kolejną inwentaryzację, zimujących na obszarze Parku i jego sąsiedztwa pluszczy podgatunku skandynawskiego (Cinclus cinclus cinclus).

Podobnie jak podczas poprzednich inwentaryzacji prowadzonych w sezonach 2011/2012 oraz 2014/2015, kontrolami terenowymi objęto potoki: Strzyża, Potok Oliwski, Potok Prochowy, Swelinia, Kaczy ze Źródłem Marii, Zagórska Struga, Cedron oraz Gościcina. Każda z lokalizacji została skontrolowana co najmniej jednokrotnie, część odcinków skontrolowano dwu – lub trzykrotnie.

Na kontrolowanym obszarze stwierdzono cztery osobniki pluszcza podgatunku nominatywnego. Pojedyncze osobniki zimowały na Zagórskiej Strudze, Cedronie i Gościcinie, gdzie zostały zanotowane w trakcie co najmniej dwóch kontroli. W listopadzie 2019 r. jeden osobnik został stwierdzony na Potoku Prochowym, jednakże trzy kolejne kontrole tego potoku nie wykazały obecności zimujących pluszczy. Liczby zimujących w różnych sezonach na kontrolowanym obszarze ptaków charakteryzuje się dużą zmiennością. W sezonie 2011/2012 zimowały tylko 2 osobniki, w sezonie 2014/2015 – aż sześć ptaków.

Pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego serdecznie dziękują za poświęcony czas oraz trud włożony w wykonanie, często w bardzo niesprzyjającym terenie, prac inwentaryzacyjnych.

pluszcz zimujący na Cedronie (fot. Tadeusz Mudlaff)
osobnik zimujący na Gościcinie (fot. Krzysztof Stępniewski)