Inwentaryzacja pliszki górskiej w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

śpiewający samiec nad Pętkowicką Strugą  (fot. Krystyna Szymankiewicz) grafika
podlot pliszki górskiej nad Cedronem (fot. Tadeusz Mudlaff) grafika
podlot nad Marszewską Strugą (fot. Maria i Patryk Chmielarz-Podejko) grafika
poszukująca pokarmu samica nad Pętkowicką Strugą (fot. Krystyna Szymankiewicz) grafika

W tegorocznym sezonie lęgowym w północnym kompleksie Parku (i w jego bezpośrednim sąsiedztwie) wykonywana jest inwentaryzacja populacji lęgowej pliszki górskiej (Motacilla cinerea).

Pliszka górska należy do gatunków zamieszkujących wartkie potoki górskie oraz potoki o podobnym charakterze zlokalizowane na nizinach – o bardzo wartkim nurcie, dobrze natlenione oraz często o stosunkowo dużym spadku wód. Pliszki górskie zakładają gniazda zarówno w szczelinach skalnych, jak i we wnękach ścian budynków imitujących naturalne miejsca lęgowe, tak więc często stwierdza się ich gniazdowanie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy hydrotechnicznej. Swoje gniazda ptaki mogą zbudować również pod mostami oraz między korzeniami nadrzecznych drzew.

Poprzednia inwentaryzacja tego gatunku w północnym kompleksie TPK została przeprowadzona w 2012 roku. Liczebność populacji lęgowej oszacowano wówczas na 8 par, których gniazdowanie określono na prawdopodobne lub pewne (kategoria B i C według Polskiego Atlasu Ornitologicznego).

W tegorocznych pracach terenowych zastosowano tą samą metodykę, którą przyjęto w 2012 roku, tak, aby wyniki inwentaryzacji były ze sobą porównywalne. Zebrane do tej pory wyniki (połowa maja) pozwalają wstępnie oszacować liczebność gatunku na 10 – 12 par lęgowych. Cieszy fakt, że gniazdowanie dwóch par stwierdzono w budkach lęgowych rozwieszonych w celu zwiększenie liczebności pliszek górskich na obszarze Parku po przeprowadzej w 2012 roku inwentaryzacji.

Prace terenowe nadal trwają – pliszki górskie należą do gatunków, które odbywają regularnie dwa lęgi w sezonie, tak więc kontrole będą prowadzone aż do czerwca, tak aby dokładnie rozpoznać liczebność populacji i wykryć potencjalnie przeoczone w pierwszej części sezonu stanowiska tych ptaków.

Wykonanie inwentaryzacji możliwe jest dzięki zaangażowaniu blisko współpracujących z Parkiem członków Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Serdecznie dziękujemy!