Inwentaryzacja pliszek górskich gniazdujących nad Potokiem Kaczym i Źródłem Marii w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

samiec pliszki górskiej (fot. Krystyna Szymankiewicz) grafika
samica pliszki górskiej (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

Populacja lęgowa pliszki górskiej Motacilla cinerea jest monitorowana przez pracowników Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz członków i sympatyków Trójmiejskiej Grupy OTOP od 2010 roku. Podczas ostatnich inwentaryzacji w 2019 roku (kompleks południowy Parku) i w 2021 roku (kompleks północny Parku) populację lęgową tego gatunku w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i w jego sąsiedztwie oszacowano na 27-28 par.

W kwietniu i maju 2022 roku wykonano dwie kontrole terenowe, których celem było rozpoznanie rozmieszczenia pliszek górskich nad Potokiem Kaczym i jego dopływem – Źródłem Marii, w granicach Parku. Stwierdzono pięć terytoriów, z tego dwa nad Potokiem Kaczym, dwa nad Źródłem Marii oraz jedno terytorium, obejmujące obszar suchego zbiornika retencyjnego na Źródle Marii wraz z ujściowym odcinkiem tego potoku i fragmentem Kaczego Potoku w rezerwacie „Kacze Łęgi”. Tegoroczne rozmieszczenie terytoriów na tym obszarze było bardzo zbliżone do tego, które zostało stwierdzone w trakcie prac inwentaryzacyjnych w 2021 roku.