Inwentaryzacja lęgowej populacji pliszki górskiej w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 25-03-2021
pliszka górska na potoku Cedron - rok 2021 (fot. Wojciech Sularz) grafika
pliszka górska na Pętkowickiej Strudze - rok 2017 (fot. Krystyna Szymankiewicz) grafika

 

W kwietniu rozpoczynamy inwentaryzację populacji lęgowej pliszki górskiej (Motacilla cinerea) w północnym kompleksie Parku (i w jego bezpośrednim sąsiedztwie).

Pliszka górska należy do gatunków zamieszkujących wartkie potoki górskie oraz potoki o podobnym charakterze zlokalizowane na nizinach – a więc cieki o bardzo wartkim nurcie, dobrze natlenione oraz często o stosunkowo dużym spadku wód. Pliszki górskie zakładają gniazda zarówno w szczelinach skalnych, jak i we wnękach ścian budynków imitujących naturalne miejsca lęgowe, dlatego też często stwierdza się ich gniazdowanie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy hydrotechnicznej. Swoje gniazda ptaki mogą zbudować również pod mostami oraz między korzeniami nadrzecznych drzew.

W trakcie inwentaryzacji w 2016 i 2017 roku liczebność pliszki górskiej na obszarze TPK i jego bezpośredniego sąsiedztwa oszacowano na 25-26 par lęgowych, których gniazdowanie określono na prawdopodobne lub pewne (kategoria B i C według Polskiego Atlasu Ornitologicznego). W kompleksie południowym Parku gniazdowało 7 par, w jego sąsiedztwie - 5 par; w kompleksie północnym - 10-11 par, a w jego sąsiedztwie - 3 pary. Wykorzystane zostały, wywieszone przez pracowników Parku, trzy specjalne budki lęgowe dedykowane temu gatunkowi.

W tegorocznych pracach terenowych zastosowano tę samą metodykę, którą przyjęto w sezonach 2016 i 2017, tak, aby wyniki poszczególnych inwentaryzacji były ze sobą porównywalne.

Prace terenowe ruszyły – pliszki górskie należą do gatunków, które odbywają regularnie dwa lęgi w sezonie, tak więc kontrole będą prowadzone aż do czerwca, tak aby dokładnie rozpoznać liczebność populacji i wykryć potencjalnie przeoczone w pierwszej części sezonu stanowiska tych ptaków.

W marcu obecność par pliszek górskich stwierdzono już na potokach Cedron oraz Źródło Marii.

Wykonanie inwentaryzacji możliwe jest dzięki zaangażowaniu blisko współpracujących z Parkiem członków Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Serdecznie dziękujemy!