Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
GDAŃSK

 

W tym roku roku pracownicy Parku wraz z koleżankami i kolegą z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej przeprowadzili inwentaryzację populacji lęgowej bociana białego na obszarze Parku i jego otuliny.

Zinwentaryzowano 29 gniazd bocianów. Na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowane są tylko dwa gniazda bocianów białych: w Nowym Dworze Wejherowskim oraz nowo wybudowane w tym sezonie lęgowym – w Reszkach. Pozostałe 27 gniazd znajduje się w otulinie Parku.

Najwięcej gniazd bocianich zlokalizowanych jest na różnego typu słupach – aż 25, co stanowi 86,2% wszystkich gniazd, w tym na słupach sieci energetycznej 20 gniazd i na słupach wolnostojących 5 gniazd. Na dachach budynków gospodarczych zlokalizowane są tylko dwa gniazda (6,8%), na dachu kościoła – jedno gniazdo (3,5%) i na drzewie również jedno gniazdo (3,5%).

23 gniazda zostały zasiedlone przez bociany; w 14-stu gniazdach lęgi zakończyły się sukcesem. Liczba młodych przypadająca na zajęte przez ptaki gniazdo wyniosła 1,5 młodego, na gniazdo z sukcesem – 2,5 młodego. Nie stwierdzono gniazda z pięcioma lub więcej młodymi; w dwóch gniazdach ptaki wychowały cztery młode.

Ciekawy jest przypadek gniazda zlokalizowanego na osiedlu Klukowo w Gdańsku (i jednocześnie na obszarze otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego). Przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu lęgowego zarządca linii energetycznej na wniosek Zarządu Portu Lotniczego w Gdańsku, po uzyskaniu zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, zdjął platformę z gniazdem bocianów białych. Ptaki po powrocie z zimowisk szybko odbudowały to gniazdo na tym samym słupie i wychowały w nim cztery młode. Potwierdza to, znany z literatury, silny związek ptaków dorosłych z miejscem gniazdowania.