Inwentaryzacja gągoła w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 17-07-2014
para gagołów (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
gągoły na Jeziorze Krypko (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
jedna z budek lęgowych (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

W maju i czerwcu przeprowadzono inwentaryzację gągołów (Bucephala clangula) gniazdujących na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

W południowym kompleksie Parku (Lasach Oliwskich), gdzie brakuje większych zbiorników wodnych, nie stwierdzono lęgów tego gatunku.

W północnym kompleksie TPK zanotowano 10 par lęgowych gągoła. Wokół jezioro w północnym kompleksie w ostatnich latach rozwieszone zostały specjalne budki lęgowe dla tych ptaków. W 2013 roku w pięciu z nich stwierdzono gniazda tego gatunku. Na jesień zaplanowane jest oczyszczenie i ewentualne naprawy budek lęgowych.

Kontrole terenowe były również znakomitą okazją do zebrania dodatkowych danych o awifaunie lęgowej zbiorników wodnych TPK.