Inwentaryzacja awifauny użytku ekologicznego „Śmieszka w Bojanie” na obszarze otuliny TPK

śmieszki na gniazdach (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
widok na kolonię (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
jedna z wysp zasiedlonych przez śmieszki (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
na gnieździe  (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
..i na straży (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
oraz w locie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
po lęgach (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

W maju i czerwcu przeprowadzono liczenie mew śmieszek oraz innych, rzadszych gatunków ptaków wodnych gniazdujących na obszarze kolonii śmieszek w gminie Bojano w pobliżu Głodowa.


Liczebność przystępujących do lęgu mew oszacowano na około 430 par lęgowych. Ze względu na zmiany struktury roślinności na terenie kolonii liczba gniazdujących tu par śmieszek znacznie zmalała w porównaniu z danymi z roku 1998, kiedy to liczebność tych ptaków oszacowano na około 1000 par.


Poza śmieszkami stwierdzono tu gniazdowanie, między innymi, jednej pary rybitw rzecznych, co najmniej dwóch par perkozków oraz próbę gniazdowania perkozów rdzawoszyich. Liczebność gniazdujących na obszarze kolonii rybitw rzecznych jest bardzo zmienna i waha się z roku na rok od jednej do około dziesięciu par. Teren kolonii to również miejsce stałego gniazdowania żurawia, który obserwowany jest tutaj od 1990 roku - w tym roku udało mu się wyprowadzić 2 młode.

Zarejestrowano również prawdopodobne gniazdowanie wodnika oraz kokoszki.