Europejskie Dni Ptaków w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 11-10-2010
Europejskie Dni Ptaków w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym grafika

2 i 3 października w całej Europie obchodzono Europejskie Dni Ptaków. Impreza koordynowana była przez BirdLife International – międzynarodową sieć skupiającą organizacje z poszczególnych państw zajmujące się ochroną siedlisk ptaków. W Polsce partnerem BirdLife oraz koordynatorem ptasich imprez jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

W obchody tego ptasiego święta włączył się również Trójmiejski Park Krajobrazowy.

W sobotę 2 października zorganizowana została wycieczka do Lasów Oliwskich w południowym kompleksie TPK, której przewodnikiem był pracownik Parku - ornitolog Dariusz Ożarowski.

Celem wycieczki było przybliżenie uczestnikom bogactwa świata ptaków, zwrócenie ich uwagi na zjawisko ptasich wędrówek oraz kwestie związane z zagrożeniem bytu wielu gatunków awifauny. Wycieczka miała charakter otwarty. Wzięło w niej udział 20 osób, zarówno młodzieży szkolnej jak i osób dorosłych. Uczestnicy korzystali ze sprzętu optycznego udostępnionego przez Park (lornetki, luneta) i pod okiem przewodnika mogli samodzielnie uczyć się rozpoznawania różnych gatunków ptaków.

Udało się zaobserwować kilkanaście gatunków awifauny; najciekawszą obserwacją było zanotowanie obecności pliszki górskiej na Potoku Oliwskim w Dolinie Radości. Wszystkie obserwowane ptaki zostały policzone, sporządzono i wysłano specjalny raport do organizatora imprez w kraju (OTOP-u). Wszyscy uczestnicy otrzymają od towarzystwa podsumowanie ptasich obserwacji prowadzonych w kraju jak i w całej Europie.