Eliminacje Okręgowe XLIII Olimpiady Biologicznej

W dniu 25 stycznia 2014 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się Eliminacje Okręgowe XLIII Olimpiady Biologicznej. W naszym okręgu do pisania testu przystąpiło 25 uczniów. Siedmiorgu z nich udało się uzyskać przynajmniej 63 punkty, co dało im tytuł laureata zawodów okręgowych. Pierwsze i drugie miejsce zajęły uczennice III LO w Gdyni: Kinga Skotnicka i Natalia Hrycyna. Trzecie miejsce przypadło w udziale Krzysztofowi Sroce z I ALO w Gdyni. Wśród laureatów znaleźli się także uczniowie III LO w Gdańsku i II LO w Słupsku.

 

Ocenione zostały również prace badawcze, zaprezentowane przez uczniów biorących udział w eliminacjach. Członkowie komitetu okręgowego olimpiady, podkreślając wysoki poziom merytoryczny wykonanych projektów, zdecydowali się na wyróżnienie 10 prac. Wyróżnienia I stopnia otrzymały: Marta Krawczyk z III LO w Gdańsku, Magdalena Lichy z III LO w Gdyni i Katarzyna Szkutnik z II LO w Słupsku. Przyznane zostały również dwie nagrody specjalne, ufundowane przez Regionalnego Konserwatora Przyrody oraz Nadleśnictwo Gdańsk. Laureatem obydwu tych nagród został Mariusz Woźniak z I ALO w Gdyni, za pracę z terenu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, dotyczącą wpływu działalności człowieka na różnorodność florystyczną wybranego odcinka Zagórskiej Strugi.

 

 

W uroczystości ogłoszenia wyników i rozdania nagród uczestniczyli również zaproszeni goście i fundatorzy nagród. Tradycyjnie już w tym gronie znalazł się również Trójmiejski Park Krajobrazowy.