Edukacja najmłodszych

Data: 15-03-2018

 

W ramach działalności edukacyjnej pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego prowadzą również edukację przyrodniczą w przedszkolach. Spotkania w przedszkolach połączone są zazwyczaj z pokazem multimedialnym przedstawiającym świat miejskich ptaków wzbogaconym w naukę rozpoznawania podstawowych gatunków ptaków oraz ich głosów. W rytm zajęć wplatane są również zajęcia ruchowe dla dzieci.

Czasami udaje się nawiązać bliską współpracę z przedszkolem i wspólnie zrealizować podstawowe zabiegi ochronne. Tak stało się w przypadku współpracy z Przedszkolem Montessori „Nasz wspólny świat” w Sopocie. Dzięki zainteresowaniu wychowawców udało się rozwiesić sześć, zakupionych przez przedzkole i samodzielnie zbitych przez dzieci, budek lęgowych, w tym dwie budki typu B (dla szpaka) i 4 typu A (dla mniejszych dziuplaków np. sikor i pleszki).

Budki zostały rozwieszone na obszarze przylegającym do placu przedszkola w taki sposób, aby w przypadku ich zajęcia przez ptaki można by swobodnie prowadzić zajęcia z dziećmi połączone z obserwacją ptasiego życia.

 

budka typu B - dla szpaka (fot. Dariusz Ożarowski)
budka typu A - np. dla sikor (fot. Dariusz Ożarowski)
budka typu A (fot. Dariusz Ożarowski)
i jeszcze jedna budka typu B (fot. Dariusz Ożarowski)