Dzień Krajobrazu w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 06-10-2017

 

Dzień Krajobrazu w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym – spacer krajobrazowy

Data: 20 października 2017 rok

Temat: Ochrona przyrody i krajobrazu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w strefie styku Parku i Aglomeracji Trójmiejskiej.

Miejsce i godzina rozpoczęcia: zbieg ulic Polanki i A. Abrahama (przy meczecie), godz. 10.00

Miejsce i godzina zakończenia: Złota Karczma, około godz. 14.00

Trasa: Dolina Samborowo, Lipnicka Droga, Osiedle Niedźwiednik, Rezerwat przyrody „Wąwóz Huzarów”, Osiedle Złota Karczma.

Opis trasy i poruszane tematy: Dolina Samborowo i Zielona Dolina jako przykład ochrony śródleśnych wnętrz krajobrazowych oraz znaczenia ochrony czynnej dla zachowania lokalnej bioróżnorodności. „Lipnicka Droga” - nazewnictwo własne jako element kulturowy. Osiedle Niedźwiednik - przykład konfliktu pomiędzy rozwijającą się aglomeracją a potrzebami ochrony przyrody w TPK. Zasady udostępnienia Parku dla potrzeb turystyki i rekreacji. Przeciwdziałanie zagrożeniom zasobów przyrodniczych TPK poprzez kanalizację ruchu turystycznego w obrębie Parku i jego otuliny w ramach tworzenia tzw. „strefy buforowej” wokół Parku. Rezerwat przyrody „Wąwóz Huzarów” jako ostoja rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz przykład ochrony przyrody w bezpośredniej bliskości miasta. Lasy Oliwskie jako jeden z najstarszych drzewostanów bukowych w Polsce, a ich gospodarcze wykorzystanie.

Prowadzący: Agnieszka Kowalewska - specjalista ds. ochrony przyrody w TPK, Dariusz Podbereski - specjalista ds. edukacji w TPK.

Zapisy na wycieczki pod numerem telefonu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - 58 552 34 68.

Dolina Samborowo (fot. Dariusz Ożarowski)
Łąka w Dolinie Samborowo po zabiegach ochrony czynnej - koszeniu (fot. Dariusz Ożarowski)
bodziszek błotny w Dolinie Samborowo (fot. Dariusz Ożarowski)
Dolina Zielona (fot. Dariusz Ożarowski)
rezerwat "Wąwóz Huzarów" (fot. Dariusz Ożarowski)
buczyna wczesna wiosną (fot. Dariusz Ożarowski)
letnia buczyna w strefie krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej (fot. Dariusz Ożarowski)
buczyna w aurze jesiennej (fot. Dariusz Ożarowski)
zima w Lasach Oliwskich (fot. Dariusz Ożarowski)
zamglone Lasy Oliwskie (fot. Dariusz Ożarowski)
stare buki (fot. Dariusz Ożarowski)
w okolicy Sopotu (fot. Dariusz Ożarowski)
stary grab (fot. Dariusz Ożarowski)
widok na Sopot i Zatokę Gdańską z Glinnej Góry (fot. Dariusz Ożarowski)