Dzień Krajobrazu w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 26-10-2017
przed wycieczką (fot. Dariusz Podbereski) grafika
w Dolinie Samborowo (fot. Teresa Dąbrowiak) grafika
Gruby Dąb i węzeł szlaków turystycznych (fot. Teresa Dąbrowiak) grafika
wędrujemy (fot. Dariusz Podbereski) grafika

 

„Ochrona przyrody i krajobrazu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w strefie styku Parku i Aglomeracji Trójmiejskiej” była tematem spaceru krajobrazowego po TPK, który odbył się 20 października 2017 roku.

Spacer zorganizowany został z okazji „Dnia Krajobrazu”, a prowadzili go: Agnieszka Kowalewska – specjalista ds. ochrony przyrody w TPK i Dariusz Podbereski – specjalista ds. edukacji w TPK.

Na trasie wycieczki poruszano i omawiano tematy związane z mijanymi miejscami, często w odniesieniu do całego Parku i jego otoczenia.

„Strefa buforowa wokół Parku jako przeciwdziałanie zagrożeniom zasobów przyrodniczych TPK poprzez kanalizację ruchu turystycznego w obrębie Parku i jego otoczenia” – projekt omówiono na przykładzie planowanego wejścia przy ulicy Abrahama. Przy okazji przedstawiono historyczne uwarunkowania okolicy, łącznie z okresem Drugiej Wojny Światowej, planowaną przez Niemców zabudową wzgórz, istniejącym obozem jenieckim, używanymi do dziś nazwami niektórych miejsc. Istotnym elementem dyskusji było także przedwojenne zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne okolicy – od znakowanych tras turystycznych po istniejącą do czasów powojennych skocznię narciarską.

Część przyrodnicza wyprawy to przede wszystkim Zielona Dolina i Dolina Samborowo. Na ich przykładzie omówiono problem ochrony śródleśnych wnętrz krajobrazowych oraz znaczenie ochrony czynnej dla zachowania lokalnej bioróżnorodności. Poruszono kwestię gospodarki leśnej, rezerwatów i pomników przyrody.

Największe wrażenie wzbudził jednak konflikt między rozwijającą się Aglomeracją, a terenami Parku. Pokazany na przykładzie osiedla Niedźwiednik, które praktycznie w każdym miejscu maksymalnie wykorzystuje przestrzeń dzielącą je od lasu. Bloki w wielu miejscach wybudowano na styku z lasem, a tam, gdzie zostały wolne fragmenty powstały ogrodzone boiska, parkingi itp. Podano również przykłady innych miejsc w parku i sąsiedztwie, które są lub w najbliższym czasie będą narażone na podobne problemy w związku z rozwijającą się Aglomeracją.

Na zakończenie uczestnicy spaceru otrzymali przewodniki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym oraz komplety parkowych folderów tematycznych.