Dziedzictwo przyrodnicze Gdańska

Data: 29-06-2012

Sesja Przyrodnicza, której organizatorem była Liga Ochrony Przyrody w Gdańsku odbyła się w Gimnazjum nr 19 – siedzibie współorganizatora imprezy.


Pretekstem do spotkania było podsumowanie i wernisaż trzech konkursów organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody. Fotograficznych: „Zielony Gdańsk” i „Każdy ptak śpiewa po swojemu”, oraz plastycznego „Zwiastuny wiosny”. Przedstawiciel Parku zasiadał w jury konkursów, TPK ufundował także nagrodę specjalną dla jednego z uczestników konkursu fotograficznego.


Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Prezes Zarządu Okręgu LOP Jerzy Kreft, a wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Urzędu Miasta Gdańska i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.


Podczas sesji prezentację „Przyrodnicze unikaty Gdańska” zaprezentował Marcin Stanisław Wilga - współpracujący z parkiem autor artykułów do kwartalnika „Gawron”. Prezentacja praktycznie w całości poświęcona była przyrodzie TPK. O bogactwie natury w rezerwatach na terenie Gdańska opowiedział Marcin Gałęziewski.


Na zakończenie spotkania wręczono nagrody i dyplomy laureatom. Pokonkursowa wystawa prezentowana będzie w pomorskich szkołach.