"Drzewko za oponę"

Data: 09-05-2012

Dobiegła końca XII Akcja Ekologiczna „Drzewko za oponę”. Organizatorem akcji był Klub Dżentelmena Szos, przy współpracy z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Wśród partnerów, oprócz Lasów Państwowych i Radia Gdańsk znalazł się, uczestniczący w imprezie od lat, Trójmiejski Park Krajobrazowy.


Centrum zbiórki znajdowało się w Technikum Architektury Krajobrazu w Gdańsku Oliwie.


Od wczesnych godzin porannych całe rodziny aktywnie uczestniczyły w wymianie zużytych opon na drzewka. Kilka opon przyniesiono nawet z graniczącego ze szkołą lasu.


Uczniowie szkoły udzielali praktycznych porad dotyczących zasad sadzenia i pielęgnacji zdobytych drzewek i krzewów. W tym roku większym zainteresowaniem cieszyły się te, które dzięki swoim owocom w okresie zimy będą prawdziwą ptasią stołówką.


Przedstawiciel TPK cierpliwie odpowiadał na liczne pytania dotyczące przyrody parku, atrakcji turystycznych, oraz licznych szlaków pieszych i rowerowych. Dla najbardziej zainteresowanych były drobne konkursy z nagrodami w postaci wydawnictw przyrodniczych i map parku.


Plon akcji to 156 zebranych zużytych opon, a jedenaście dotychczasowych edycji zbiórki zaowocowało posadzeniem na terenie miasta ponad 16 tysięcy drzewek.