Dni Otwarte Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie fotograficznym

na stoisku Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej (fot. Dariusz Podbereski) grafika
rzut oka na plac z pierwszymi gośćmi (fot. Dariusz Podbereski) grafika
impreza cieszyła się dużym powodzeniem (fot. Dariusz Podbereski) grafika
kolejne grupy uczestników (fot. Janina Woszczyńska) grafika
na stoisku naszego Parku (fot. Dariusz Podbereski) grafika
(fot. Dariusz Podbereski) grafika
gry i zabawy (fot. Dariusz Podbereski) grafika
na stoisku Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych (fot. Dariusz Podbereski) grafika
na stoisku Nadleśnictwa Gdańsk (fot. Janina Woszczyńska) grafika
budowanie (fot. Dariusz Podbereski) grafika
na stoisku Trójmiejskiej Grupy OTOP (fot. Dariusz Podbereski) grafika
fot. Janina Woszczyńska grafika
na wycieczce (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
w Dolinie Samborowo (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika

W dniach 25 – 26.09 odbyły się pierwsze Dni Otwarte Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Impreza cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców Trójmiasta. Informacja o imprezie znalazła się między innymi na stronie Trojmiasto.pl, a także informowało o niej Radio Gdańsk. Wstępnie szacujemy, że pierwszego dnia wzięło w niej udział około 600 uczniów z trójmiejskich szkół.

Goście mogli zapoznać się z działalnością zaproszonych przez Park współpracujących instytucji: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, Fundacji Wspólnota Gdańska, Fundacji Akcji Bałtyckiej, Nadleśnictwa Gdańsk, Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych. Usytuowane w ogrodzie wokół siedziby TPK stoiska przyciągały też grami, zabawami oraz quizami o tematyce przyrodniczej.

Drugiego dnia (sobota) odbyły się wycieczki terenowe po parku. Wyprawy „Lasy Sopockie inaczej” i „ Samborowskie knieje” przyciągnęły w sumie blisko 100 osób w różnym wieku. Podczas wycieczek omawiano tematy przyrodnicze, a także związane z zagrożeniami dla Parku w związku z rozwojem aglomeracji. Przedstawiono też projekt „strefy buforowej” dla TPK, oraz wstępny projekt uporządkowania ruchu rowerowego na terenie Parku.

Na zakończenie pracownicy Parku odpowiadali na szereg pytań dotyczących funkcjonowania instytucji, problemów związanych z ochroną przyrody, gospodarką leśną i przebiegiem oraz dostępnością szlaków turystycznych.