„Dbajmy o dzikie zapylacze” – wspólne sadzenie drzew z Nadleśnictwem Gdańsk

Data: 19-11-2021
fot. Adam Hinz grafika
fot. Anna Moś grafika
fot. Anna Moś grafika
fot. Anna Moś grafika

 

W ubiegłym tygodniu na zaproszenie Nadleśnictwa Gdańsk pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wzięli udział we wspólnym sadzeniu drzew w ramach projektu „Dbamy o dzikie zapylacze – nowe aleje drzew miododajnych i owocodajnych w Nadleśnictwie Gdańsk”.

Sadzenie odbyło się na terenie leśnictwa Wyspowo (północny kompleks Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego), w sąsiedztwie leśniczówki. Posadzone zostały aleja jaworowa oraz lipowa, w nawiązaniu do obecnie rosnących w tym miejscu gatunków drzew. Będą one stanowiły cenną bazę pokarmową dla owadów zapylających. Dodatkowo jawory, którymi uzupełniono już istniejący szpaler tych drzew, w przyszłości staną się siedliskiem dla chronionych gatunków porostów, związanych z drzewami przydrożnymi, takich jak odnożyce Ramalina, obrostnica rzęsowata Anaptychia ciliaris czy wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum.

Nie był to pierwszy przypadek wspólnych akcji sadzenia drzew miododajnych i owocodajnych. Poprzednio TPK brał udział między innymi w nasadzeniach w ramach projektu „Owocowa Arka” w lasach sopockich.

Podsumowanie wykonanej pracy odbyło się przy ognisku. Omówiono również dalszą współpracę edukacyjną oraz udział Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Gdańsk w kolejnych projektach.