Czynna ochrona płazów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

w trakcie stawiania płotka w Wyspowie   (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
płotek został wkopany na tyle głęboko, aby płazy nie mogły przekopywać się pod płotkiem (fot. Dariusz Ożarowski grafika
płotek na osiedlu Sokółka I w Gdyni (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
postawienie tego płotka  wymagało ominięcia wielu przeszkód (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

W ramach czynnej ochrony płazów zakończono ustawianie specjalnych płotków zabezpieczających przed wtargnięciem płazów na drogi i parkingi na obszarze osiedla Sokółka I w Gdyni oraz w rejonie miejscowości Wyspowo.

 

W Wyspowie (podobnie jak w zeszłym roku) zlokalizowano przeszło 100 – metrowej długości płotek naprowadzający płazy do przepustu pod drogą gruntową Wyspowo – Nowy Dwór Wejherowski. W trakcie badań prowadzonych przez herpetologów obszar ten zidentyfikowano, jako miejsce o wyjątkowo dużej śmiertelności chronionych gatunków płazów. Na tym terenie stwierdzono gody ropuch szarych, żab trawnych i moczarowych oraz traszek zwyczajnych i grzebieniastych.

 

Na obszarze osiedla Sokółka I w Gdyni (podobnie jak w roku poprzednim) ustawiono około 90 – metrowy płotek wyłapujący płazy wychodzące na teren osiedla z sąsiadującego od strony wschodniej lasu. Płotek wyłapuje płazy w rozmieszczone wzdłuż niego wiaderka i tym samym musi być codziennie kontrolowany, a płazy przenoszone do miejsc rozrodu na osiedlu. Naprawiono również płotek przymocowany na stałe do ogrodzenia osiedla Fort Forest, którego funkcją jest zapobieganie dostawianiu się płazów na parking tego osiedla oraz ich naprowadzanie do znajdującego się w bezpośrednim w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego. Na terenie Sokółki do godów przystępują przede wszystkim ropuchy szare i żaby trawne.

 

Realizowanie tych działań (zwłaszcza prowadzenie regularnych kontroli płotków) możliwie jest dzięki zaangażowaniu, poświęcających swój prywatny czas, ochotników . Dziękujemy bardzo!