Czynna ochrona płazów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym - podsumowanie sezonu

Data: 12-05-2022
ropucha szara (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
żaby trawne (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
żaba trawna (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
godujące żaby trawne (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
skrzek żaby trawnej (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
potomstwo (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

Zakończył się już tegoroczny okres intensywnej wiosennej migracji płazów do miejsc rozrodu. Dlatego pod koniec pierwszego tygodnia maja pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wraz kolegami z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku zdemontowali tymczasowy płotek zabezpieczający dla płazów, który został rozstawiony w połowie marca wzdłuż drogi gruntowej (ul. Cystersów) przy północnym krańcu jeziora Wyspowo. Zadaniem płotka było powstrzymanie płazów przed wchodzeniem na drogę i jednoczesne nakierowanie ich do znajdującego się pod drogą przepustu. W trakcie całego okresu wiosennej migracji płazów, pracownicy Parku dokonywali regularnych kontroli zabezpieczenia, przy okazji przenosząc osobniki, które zatrzymały się przy płotku. Kontrole prowadzone były co 2-3 dni, jednak w okresie największego natężenia migracji przy sprzyjających warunkach pogodowych, kontroli płotka i przenoszenia płazów dokonywano nawet dwa razy dziennie. W kontrolach pomagał nam kolega Waldek Hinc z Nadleśnictwa Gdańsk - serdecznie dziękujemy za pomoc!

W sumie przeniesionych zostało około 760 płazów, wśród których najliczniejszą grupę (podobnie jak w latach ubiegłych) stanowiły ropuchy szare. Wśród przenoszonych płazów były także żaby trawne i moczarowe. W okolicach Wyspowa  występuje także populacja traszek - zarówno traszki zwyczajnej, jak i grzebieniastej. W tym roku nie zaobserwowano ich przy płotku, prawdopodobnie traszki samodzielnie przedostawały się do miejsc rozrodu.

Czynna ochrona płazów jest także prowadzona od lat przez pracowników Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy osiedlu Sokółka I w Gdyni - Chwarznie. W bieżącym roku pracownicy Parku dokończyli wymiany stałego, przymocowanego do płotu osiedla zabezpieczenia, na trwałą, ocynkowaną siatkę stalową. Zabezpieczenie to ukierunkowuje wędrujące na rozród płazy do położonego w sąsiedztwie osiedla zbiornika retencyjnego. W trakcie sezonu dokonywano także kilkukrotnych kontroli terenu, nie stwierdzono jednak potrzeby poprawy zabezpieczenia lub przenoszenia płazów.