Czynna ochrona płazów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 16-03-2022

 

Już od 9-ciu lat, w dwóch lokalizacjach, pracownicy Parku prowadzą czynną ochronę płazów migrujących do miejsc rozrodu: na obszarze osiedla Sokółka I i Fort Forest w Gdyni oraz w rejonie miejscowości Wyspowo w gminie Wejherowo.

W tym roku zakończono wymianę stałego płotka przymocowanego do ogrodzenia osiedla Fort Forest w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, którego zadaniem jest zapobieganie dostawianiu się płazów na parkingi tego osiedla oraz ich naprowadzanie do znajdującego się w bezpośrednim w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego. Obecny płotek wykonany jest ze siatki stalowej ocynkowanej, co zapewni mu dłuższą żywotność. W dwóch zbiornikach wodnych zlokalizowanych na terenie osiedla Sokółka I do godów przystępują przede wszystkim ropuchy szare i żaby trawne.

W Wyspowie koło Nowego Dworu Wejherowskiego ustawiono około 120 – metrowej długości płotek naprowadzający płazy do przepustu pod drogą gruntową Wyspowo – Nowy Dwór Wejherowski. W trakcie badań prowadzonych przez herpetologów na zlecenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego obszar ten zidentyfikowano jako miejsce o wyjątkowo dużej śmiertelności chronionych gatunków płazów i dlatego ochrona czynna płazów na tym terenie ma charakter priorytetowy. Stwierdzono tu gody ropuch szarych, żab trawnych i moczarowych oraz traszek zwyczajnych i grzebieniastych.

W pracach w bieżącym roku aktywnie pomagali nam pracownicy Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Serdecznie dziękujemy!