Czynna ochrona płazów w TPK

 

Osiedle mieszkaniowe Sokółka I w Gdyni graniczy z lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na jego obszarze znajdują się dwa zbiorniki wodne, będące miejscem licznego rozrodu dwóch gatunków płazów: ropuchy szarej i żaby trawnej. Obserwowano tu również żaby moczarowe a także traszki, zwyczajną i grzebieniastą. W latach ubiegłych istotnym problemem w obrębie osiedla była wysoka śmiertelność płazów, przemieszczających się w okresie wiosennym do miejsc rozrodu (czyli wspomnianych oczek wodnych). Znaczna część tych zwierząt  ginęła pod kołami samochodów na drogach osiedla. Dlatego w 2013 roku pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego rozpoczęli w tym miejscu działania, mające ograniczyć śmiertelność płazów. Na granicy osiedla i lasu postawiono wtedy tymczasowy płotek naprowadzający zaopatrzony w wiaderka, a pracownicy Parku wraz z wolontariuszami przez cały okres wiosennej migracji przenosili płazy bezpiecznie do zbiorników wodnych.

W 2014 roku rozszerzono działania – do ogrodzenia otaczającego sąsiednie osiedle Fort Forest przymocowano stałe zabezpieczenie w postaci siatki o gęstym splocie, dzięki czemu znacznie ograniczono możliwość przedostania się płazów na ulice i parkingi w obrębie osiedla, nakierowując je bezpośrednio do jednego ze zbiorników wodnych. Ponieważ zabezpieczenie dobrze spełniało swoje zdawanie, pracownicy TPK rozpoczęli stopniową wymianę pierwotnie zamontowanej siatki z tworzywa sztucznego na bardziej trwałą ocynkowaną siatkę stalową. W bieżącym roku wymieniono kolejny fragment siatki i planuje się wymianę pozostałej części zabezpieczenia przed kolejnym sezonem wiosennej migracji płazów.

przy pracy (fot. Dariusz Ożarowski)
przygotowanie terenu do montażu nowego płotka (fot. Anna Moś)
już niedaleka do końca (fot. Dariusz Ożarowski)
materiał ze zdjętego starego płotka (fot. Anna Moś)