Czekamy na pliszki górskie

w czasie kontroli (fot. Marcin Węsiora) grafika
 i kolejna budka skontrolowana (fot. Marcin Węsiora) grafika
wieszamy nową budkę (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

Zbliża się czas powrotu pliszek górskich na lęgowiska między innymi w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Populacja lęgowa tego gatunku na obszarze Parku i jego sąsiedztwa została oszacowana w latach 2019 i 2021 na 27-28 par.

Niektóre pliszki wykorzystują specjalne budki lęgowe dedykowane temu gatunkowi - na obszarze Parku, w odpowiednich siedliskach wywieszone są trzy takie budki. W pierwszej połowie lutego przeprowadziliśmy kontrolę ich stanu i czyszczenie przed kolejnym okresem lęgowym. Kontrola wykazała, ze w sezonie lęgowym 2021 wszystkie budki zostały zajęte przez pliszki górskie. Zdecydowaliśmy się również wywiesić kolejną budkę dla pliszek w miejscu, gdzie do tej pory nie zanotowano gniazdowania tego gatunku.

W trakcie pobytu w rezerwacie „Łęg nad Swelinią” zanotowaliśmy obecność jednego, prawdopodobnie zimującego na obszarze rezerwatu, osobnika pliszki górskiej. Z niecierpliwością czekamy na przylot następnych.

Dziękujemy kol. Marcinowi z Centrum Informacji i Edukacji ekologicznej za pomoc podczas kontroli.