Coroczna kontrola stanowiska maliny moroszki w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

liście moroszki (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
fragment powierzchni próbnej porośniętej borówką czarna i moroszką (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
bogactwo  (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

W drugiej połowie lipca pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzili kontrolę jedynego znanego na terenie parku stanowiska maliny moroszki (Rubus chamaemorus). Gatunek ten w Polsce uznawany jest za relikt glacjalny, podlega także ścisłej ochronie.

Stanowisko maliny moroszki w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym jest jednym z nielicznych miejsc występowania tego gatunku na Pomorzu. Znajduje się w północnym kompleksie Parku, w dobrze zachowanym fragmencie boru bagiennego oraz częściowo na przylegającym do niego torfowisku. Okazy maliny moroszki zostały w tym miejscu stwierdzone już w 2001 roku. Od 2012 roku stanowisko poddawane jest corocznej kontroli. Głównym celem kontroli jest ocena kondycji okazów a także stwierdzenie ewentualnych zagrożeń. Pracownicy TPK każdorazowo dokonują oszacowania liczby osobników maliny moroszki na stanowisku oraz ich stanu zdrowotnego. Liczone są również dokładnie okazy występujące na tzw. powierzchni próbnej, o wielkości 1x1 metr.

W tym roku na powierzchni próbnej naliczono około 100 osobników. Jest to liczba około dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Poza powierzchnią próbną również stwierdzono liczne występowanie moroszki, w tym bardzo wiele okazów młodych. Podobnie jak w poprzednich latach, nie zaobserwowano osobników kwitnących lub owocujących, co prawdopodobnie jest wynikiem panujących w tym miejscu warunków klimatycznych.

Na podstawie obserwacji i porównania z latami ubiegłymi wydaje się, że malina moroszka na stanowisku w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym znajduje się w bardzo dobrej kondycji i obecnie nie występują czynniki, mogące zagrozić trwałości stanowiska.