Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy

 

Każdego roku w sezonie letnio-jesiennym pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego dokonują kontroli stanowisk wybranych, szczególnie cennych gatunków roślin, rzadkich na terenie Parku. Między innymi kontrolą objęte są malina moroszka i wielosił błękitny. Obydwa te gatunki podlegają w Polsce ochronie ścisłej. Celem kontroli jest oszacowanie liczby osobników na stanowiskach oraz dokonanie oglądu w celu stwierdzenia ewentualnych zagrożeń.

Malina moroszka (Rubus chamaemorus) według Czerwonej Księgi Roślin uznawana jest za gatunek zagrożony wyginięciem. Jest to roślina arktyczno-borealna, w Polsce występuje jako relikt glacjalny. Na Pomorzu znana jest z nielicznych stanowisk, z których jedno znajduje się w północnej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Okazy moroszki rosną tu głównie w dobrze zachowanym kompleksie boru bagiennego oraz częściowo na przylegającym do niego torfowisku. Kontrola tego stanowiska prowadzona jest regularnie od 2012 roku. W tym roku liczbę osobników moroszki w obrębie stanowiska oszacowano na min. 100 – jest to wartość porównywalna z wynikami kontroli ubiegłorocznej. Wśród nich było wiele osobników młodych. Podobnie jak w latach ubiegłych, nie stwierdzono okazów kwitnących lub owocujących.

Wielosił błękitny (Polemonium coeruleum) także znany jest z zaledwie jednego stanowiska na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, położonego na jednej wilgotnych łąk w południowej części Parku. Od kilku lat wielkość populacji wielosiłu na tym stanowisku utrzymuje się na podobnym poziomie – w tym roku naliczono 76 kwitnących okazów.

Na podstawie obserwacji i porównania z latami ubiegłymi wydaje się, że obydwa objęte kontrolą stanowiska roślin znajdują się w dobrej kondycji i obecnie nie występują czynniki, mogące zagrozić ich trwałości.