Chronimy płazy w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

przy pracy (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
płotek w Wyspowie już stoi (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
wymiana płotka w Gdyni-Chwarznie (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
nowy płotek (fot. Marcin Węsiora) grafika

 Jak co roku pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zaangażowali się w czynną ochronę płazów na terenie Parku i jego otuliny.

Na granicy leśnictw Wyspowo i Marianowo ustawiony został płotek naprowadzający płazy do przepustu pod drogą gruntową z Wyspowa do Nowego Dworu Wejherowskiego. Miejsce to w 2009 roku zostało rozpoznane jako obszar znacznej śmiertelności płazów, powodowanej rozjeżdżaniem przez samochody osobników podążających na rozród w wodach jeziora Wyspowo i przylegających stawów. Od 2014 prowadzone są na tym obszarze (przez pracowników Parku i wolontariuszy) działania ochrony czynnej, polegające na stawianiu płotka oraz przenoszeniu płazów do miejsc rozrodu. Jednocześnie prowadzone jest rozpoznanie różnorodności gatunkowej wędrujących płazów, dzięki czemu potwierdzono przemieszczanie się przez ten obszar traszki grzebieniastej. Jest to gatunek wymieniony w załączniku II tak zwanej Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) oraz podlegający w naszym kraju ścisłej ochronie gatunkowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt), a więc gatunek, którego ochrona ma znaczenie priorytetowe.

Postawienie płotka w Wyspowie możliwe było dzięki współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk, a zwłaszcza leśniczym leśnictwa Wyspowo – p. Hubertem Polakiem oraz z firmą Usługi Leśne Mirosław Małaszycki. Bardzo dziękujemy.

Prowadzone są również prace nad wymianą stałego, plastikowego płotka przymocowanego do ogrodzenia osiedla Fort Forest na obszarze Gdyni-Chwarzna na płotek metalowy, którego funkcją jest zapobieganie dostawianiu się płazów na parking tego osiedla oraz naprowadzanie ich do znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego. W dwóch zbiornikach wodnych zlokalizowanych na terenie osiedla Sokółka I do godów przystępują przede wszystkim ropuchy szare i żaby trawne.

W pracach terenowych niezastąpioną pomoc świadczy nam kol. Marcin Węsiora z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej. Serdecznie dziękujemy.