Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Trójmiejski Park Krajobrazowy

 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
  Trójmiejski Park Krajobrazowy

W tym roku kontynuujemy działania ochrony czynnej płazów na gdyńskim osiedlu Sokółka. To już piąty rok naszej aktywności w tym zakresie na obszarze tego osiedla.

Do ogrodzenia osiedla Fort Forest przymocowany jest stały płotek naprowadzający płazy do niewielkiego zbiornika retencyjnego będącego miejscem ich rozrodu. Godują tu, przede wszystkim, ropuchy szare i żaby trawne. Spotyka się również nieliczne żaby moczarowe oraz wyjątkowo traszki zwyczajne.

Płotek wykonany jest z siatki plastikowej o drobnym oczku i funkcjonował już trzy sezony. W tym roku pojawiła się potrzeba wymiany części siatki na nową. Dwa tygodnie temu siatka została dokładnie skontrolowana a odcinki uszkodzone wymienione.

Podobnie jak w poprzednich latach ustawiliśmy również tymczasowy płotek (o długości około 90 metrów), wyłapujący płazy wchodzące na obszar osiedla z lasu od wschodniej strony osiedla. Płotek wyposażony jest w wiaderka, w związku z tym codziennie wykonywane są kontrole mające na celu przeniesienie płazów z wiaderek do zbiornika retencyjnego.

W pracach terenowych bardzo pomocni są koledzy z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej oraz z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, za co serdecznie im dziękujemy.