Budowa ścieżki edukacyjnej w Zajęczej Dolinie

Data: 10-07-2023
na zdjęciu aleja lipowa przy leśnej drodze do Zajęczej Doliny (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

Informujemy, iż od 10.07.2023 r. do końca lipca na terenie leśnym w tzw. Zajęczej Dolinie trwać będą prace związane z utworzeniem nowej ścieżki dydaktycznej.

Prace dotyczą adaptacji nawierzchni ścieżki dla osób z trudnościami w poruszaniu się oraz montażu elementów edukacyjnych na specjalnie zaprojektowanych punktach edukacyjnych.

Prace wykonywane są na zlecenie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku. Utworzenie ścieżki poprzedzono uzyskaniem zezwoleń wymaganych przepisami prawa. Ścieżka zostanie oddana do użytkowania w sierpniu 2023 r.

Ścieżka uwzględnia szczególne potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami np. mających problemy w poruszaniu się, w tym korzystających z wózka, dla osób niewidomych i niedowidzących, głuchych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Budowa ścieżki jest częścią przedsięwzięcia grantowego „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy” w ramach projektu „Obszar chroniony obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim opisem projektu: https://pomorskieparki.pl/projekty/pfron-trojmiejski-park-krajobrazowy-dostepny-park-przyrodniczy/