Budowa dwóch zimowisk dla płazów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 10-10-2022
Początek prac (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
Podstawę zimowiska stanowią większe kamienie (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
Rowek z drobnymi kamykami i geowłókniną jako element odprowadzający wodę z zimowiska (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
Wspólna praca przy budowie konstrukcji (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
Wykorzystanie karpiny jako elementu konstrukcyjnego (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
Pierwszy lokator - żaba trawna (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
"Szkielet" zimowiska gotowy (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
Słoma jako warstwa izolacyjna (fot. S. Herta) grafika
Gotowe zimowisko (fot. Bohdan Kowalewski) grafika

 

Pod koniec września w północnej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zbudowane zostały dwa zimowiska dla płazów. Jest to kolejny element czynnej ochrony tej grupy zwierząt a jednocześnie pierwsze tego typu obiekty w Parku. Zimowiska zlokalizowane zostały w pobliżu północnego krańca jeziora Wyspowo, na terenie leśnictwa Marianowo. Badania herpetologiczne, prowadzone w latach ubiegłych wykazały, że Jezioro Wyspowo i pobliskie niewielkie zbiorniki wodne stanowią miejsce rozrodu szeregu gatunków płazów. Zaobserwowano w tej okolicy m.in. traszki – zwyczajną i grzebieniastą, żaby trawne i moczarowe oraz przede wszystkim liczną populację ropuchy szarej.

W rejonie tym od lat pracownicy TPK w okresie wiosennej migracji płazów stawiają okresowy płotek naprowadzający, który w znaczący sposób ogranicza śmiertelność płazów, związaną z przekraczaniem pobliskiej drogi.

W tym roku postanowiliśmy dołożyć kolejny element do ochrony czynnej płazów, w postaci wspomnianych zimowisk. Wykonane na zlecenie Parku dwa zimowiska mają długość około 5 metrów i szerokość 2-3 metrów. Zbudowane zostały z różnorodnych, naturalnych materiałów. „Rusztowanie” stanowią kamienie i karpina (czyli pniaki pozostałe po ścięciu drzew wraz z korzeniami). Poza tym wykorzystano mniejsze i większe gałęzie oraz słomę jako warstwę izolacyjną. Całość została pokryta warstwą ziemi i darnią. Każde zimowisko wyposażone zostało też w element odprowadzający wodę na wypadek jego zalania, w postaci niewielkiego rowka wypełnionego drobnymi kamykami, zabezpieczonego geowłókniną.

Ponieważ w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym są to pierwsze tego typu obiekty, przy budowie korzystano z doświadczeń kolegów z Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i Wigierskiego Parku Narodowego. Serdecznie dziękujemy za cenne wskazówki!

Na wiosnę planujemy przeprowadzić kontrolę wykorzystania zimowiska przez płazy.