"Boróżnorodność - poznaj, by zachować"

w czasie konkursu grafika
wśród stoisk grafika
na wycieczce grafika
przy "ptasim" stoisku grafika
wywiad z pracownikiem ALP grafika
była też telewizja grafika
puzzle grafika
w czasie konkursu grafika
w czasie konkursu grafika
Na Skwerze Kościuszki przy gdyńskim akwarium odbyła się kolejna już – trzecia edycja plenerowej akcji edukacyjnej organizowanej przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Z roku na rok w imprezie bierze udział coraz więcej organizacji i instytucji. Trójmiejski Park Krajobrazowy jest partnerem Bioróżnorodności od pierwszej edycji i cieszymy się, ze w tym roku dołączył do nas kolejny pomorski park – Dolina Słupi.

Dotychczas zachęcaliśmy do stworzenia kolorowej łąki i drzew z recyklingu, w tym roku hasłem przewodnim był wodny świat z recyklingu. Przyniesione przez szkoły stwory ustawiane były na specjalnie przygotowanym trawniku, a autorzy najciekawszych z nich otrzymali nagrody. Dzięki hojności sponsorów (w tym gronie znalazł się także Trójmiejski Park Krajobrazowy) podczas imprezy przeprowadzono kilka dużych konkursów wiedzy przyrodniczej. Prowadzący konkursy Jowita Kurach (Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej) i Dariusz Podbereski (Trójmiejski park Krajobrazowy) byli dosłownie oblegani przez biorącą w nich udział młodzież. Uczestnicy spotkania odwiedzając kolejne stoiska zbierali sprawności, które później w stoisku CIEE mogli zamienić na ekologiczne gadżety.

Integralna częścią imprezy była wycieczka prowadzona przez Dariusz Ożarowskiego z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jej uczestnicy ( młodzież szkolna, słuchacze Uniwersytetu III Wieku ) mieli możliwość zapoznania się z walorami przyrodniczymi i kulturowymi Gdyni.